.

For deltakelse i GEOfood prosjektet forventer Magma Geopark at restauranten/spisestedet:

 • Har tilhold i Magma Geopark (Flekkefjord, Sokndal, Lund, Bjerkreim eller Eigersund)

 • Utvikler matretter som inneholder minimum 50% lokalproduserte produkter, gjerne mer, enten som råvare eller videreforedlete produkter. 

 • Tar vare på gamle og lokale mattradisjoner, men gjerne med ny vri.

 • Utvikler minst to matretter som kan kalles GEOfood-rett

 • Informerer om hvilke matretter som er GEOfood-retter, enten skriftlig eller muntlig.

 • Informerer (enten verbalt eller skriftlig) om opprinnelsen av produktet og knytter det opp mot geologien i området, om mulig.

 • Dersom mulig, utvikler matretter hvor man imiterer geologiske fenomen som farge, utseende eller lukt. (Anorositt-kake?)

 • Bruker lokale produsenter som hører inn under definisjonen til Magma Geopark når det gjelder lokal mat. (Området til Magma Geopark og nabokommunene.)

 • Serverer god kvalitetsmat. 

 • Markedsfører Magma Geopark ved synlig logo og brosjyremateriell.

 • Rapporterer til Magma Geopark årlig, eller etter avtale, om antall GEO-food matretter, produsenter og planer for utvikling.

 

 

Restauranten/spisestedet kan forvente fra Magma Geopark:

 • Oppfølging og hjelp i arbeidet med å finne produsenter.

 • Oppfølgning og hjelp i å utarbeide tekst til informasjon om opprinnelse og knytning til geologi i matrettene .

 • Arrangementer/aktiviteter som legges til restauranten/spisestedet. 

 • Markedsføring av restauranten/spisestedet på nettsider, Facebook, brosjyrer og annet markedsføringsmateriell når det er naturlig å knytte det opp mot stedet. 

 • Har jevnlig kontakt med stedet og inviterer til minimum et årlig møte. 

 

 

Disse retningslinjene er gjeldende for den avtalen som gjøres mellom en restaurant/spisested og Magma Geopark GEO-food prosjekt. Ønsker man å være en del av EGN-nettverket (European Geopark Network), et UNESCO-prosjekt, må man i tillegg følge de gjeldede retningslinjene for et slikt samarbeid.

your own text and edit me. It's easy.

GEOfood retningslinjer 

GEOFOOD IS A BRAND FOR LOCAL FOOD IN UNESCO GLOBAL GEOPARKS TERRITORIES 

Elvegaten, 4370 Egersund, Norway

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon

©2016 GEOfood.